21.10.11

CIGADUNG (PECINTA GADIS BERKERUDUNG)


Haduhh lieur anjing kota bandung teh. dimana-mana pingping dan susu bertebaran. Teu baroga kaera. matak jangar hulu, ngajedag kana tarang. matak naon atuh nya lamun make pakean anu awewe pisan. misalna ceuk aing, awewe pantesna make kameja jeung erok. deuhh cewek banget deh. daripada boboleklakan hayang dicabak.

anu paling bodor nyaeta anu demo marake rok mini. Cekeng na teh : lain salah rok mini cenah. Ah goblog dasar! Saria demo tentang rok mini dengan membawa otak yang mini.

matakna aing rek nyieun gerakan anu ngaranna CIGADUNG alias PECINTA GADIS BERKERUDUNG.*ceuk nu iseng teh : halahh tong munapek lah, da lalaki ge beuki neuleu nu mulus-mulus mah

ku aing dijawab : nu munapek mah sia, hayang dihargaan ku lalaki tapi sagala ditembongkeun. dimamana ge barang nu murah mah tara dibungkus. digolerkeun kacabakan ku sasaha

17.8.11

MERDEKA !!! Saenyana Jihad anu jadi bangsa urang MERDEKA


Dina jujutan sajarah bangsa, teu bisa dipungkiri yen JIHAD mangrupa hal utama nu jadi sabab INDONESIA merdeka.

naon sababna?

sabab TEU MUNGKIN urang kristen ngilu maehan penjajah anu notabene dulur saiman manehna/sakayakinan

jadi GEUS JELAS anu boga andil ngamerdekakeun INDONESIA teh urang islam

Hayu ngajaga lembur babarengan! nu mumul diatur, jor kaditu mantog!

21.7.11

SAUMPAMANA PAGAWE RAKYAT (ANU DIGAJIH MAKE KESANG RAKYAT) ARARIMAN part 3

pasti moal aya nu mempersulit anu rek uubar ka rumah

sakit make kartu miskin (jamkesmas). bisi telat

ngaubaran. bisi telat penanganan. bisi kaburu maot.
memang bisa neang alesan yen kondisi teu memungkinkan

jang salamet. kulawargana bisa diakalan lah.
tapi lamun si pasen jaga, di akherat, menta tanggung

jawab manehna . rek kumaha? da Gusti mah nyileuk

salawasna. manehna moal bisa lumpat kamamana. ditungtut

hareupeun sakabeh umat manusa. moal mungkin nyumput

buni dinu caang.

tapi ah hanjakal mah sok datang pandeuri..

saumpama pagawe rahayat arariman ka Gusti, pasti

gusat-gesut menangani pasen. moal dilila-lila. sabab

euweuh nu nyaho raratan umur jelema.

bisi kaduhung

SAUMPAMANA PAGAWE RAKYAT (ANU DIGAJIH MAKE KESANG RAKYAT) ARARIMAN part 2

pasti moal aya nu sare tibra lantaran di unggal jalan

barolong. bisi dina hiji waktu aya jalma nyungseb

nabrak logak nepika maotna. sieun dipenta tanggung

jawab diakherat kabeh amal kahadean manehana

dipindahkeun ku Pangeran ka jelema anu terdolimi.

manehna bangkrut. asup ka naraka.

tapi ah hanjakal mah sok datang pandeuri..

saumpama pagawe rahayat arariman ka Gusti, unggal usik

manehna mapayan jalan. buru-buru ngabunian/nambal anu

barolong. bisi aya nu cilaka. bisi manehna kasusahan

jaga

saumpamana bae...

SAUMPAMANA PAGAWE RAKYAT (ANU DIGAJIH MAKE KESANG RAKYAT) ARARIMAN part 1

pasti moal aya nu sare tibra lantaran di unggal juru masih loba rahayat anu imahna teu leuwih hade ti KANDANG DOMBA. manehna bakal ngarasa kagagas. sieun lamun jelema anu nyicingan (punten) kandang domba ngarasa diantep, didoliman ku manehna. sieun di akherat kabeh amal kahadean manehana dipindahkeun ku Pangeran ka jelema anu terdolimi. manehna bangkrut. asup ka naraka.

tapi ah hanjakal mah sok datang pandeuri..

saumpama pagawe rahayat arariman ka Gusti, unggal usik manehna mapayan gang neang anu kasusahan

saumpamana bae...

3.2.11

FUCK OFF ANAK GAUL!!!Tai lah sia nu sok ngaku anak gaul.
Nu sok ngutruk ka kolot sia, majarkeun teh :
kolot sia katinggaleun jaman
kolot sia teu ngarti pergaulan anak muda jaman ayeuna
kolot sia teu gaul

Memang kolot urang mah teu gaul, katinggaleun jaman. Aranjeunna duaan ngan nyahona :
ngurus sia ti olol leho nepika sia ngajeblug jiga ayeuna
nyakolakeun sia
bebeakan neangan duit jang ngabiayaan hirup sia
maranehanana ngalakukeun pinuh kaikhlasan, teu menta babales ka sia

ANJINGlah sia kabeh anu ngaku anak gaul tapi doraka ka kolot. Goblog! dilahirkeunana ge satengah modar ari geus gede sia badis sampah. Anjing siah! mendingan modar weh daripada teu boga sopan santun ka kolot mah

4.11.10

Kebodohan-kebodohan masa lalu
hadirin yang berbahagia, marilah kita mulai me-list kebodohan2 yang kita lakukan di masa lalu (itung2 nostalgia siaopa tau ada kesamaan)1. Meuli kumang. biar kumangnya keluar kudu di HAH an heula. yang tidak saya mengerti si emang yang jualan suka naro batang tebu di tempat kumang. lha emang dia makannya tebu yah?

2.Ngotoran gigir2 meja make kapur tulis. jadi lamun aja nu nyarande dina meja, bujurna pasti kotor ku kapur

3. NYabut gambar tempel semacam Cobra, commando, no problem dan konco2nyah. mun meunang nu badag teh langsung aya gaya

4. Jam digital 1 baris anu bisa jadi jadi robot atawa kapal. nu boga jam eta udah bisa dipastikan kolotnya TAJIIR

5. Nembak tumpukan batu batere. lamun rubuh kabeh bakal meunang hadiah. tapi lamun anu lagragna 1 ngan dibere ager

6.NGahili-hilikeun baju seragam pas olah raga. jadi pas baralik deui ka kelas teh bararingung da bajuna diharilikeun

7. [warning! parah] ngaganggu nu keur sholat. ada beberapa metode, diantaranya adalah : mukaan kancing baju seragam anu keur sholat, ngagulungkeun calana (bagi yang memakai celana panjang), nahan nu keur sujud ku tuur (jadi ugal-ugil teu bisa cengkat) atawa narik suku nu keur sujud 2nana (jadi ngadapang).

8. Jaman ujian senam kudu tiger sprong. palebah kabagian anu jadi rintanganana nu badag, e buseet ngait dehh.

9. JAman noong awewe lamun geus hujan pas upacara via cai anu nguyumbang. atawa make serutan anu aya kacaan.

10. jaman baju indis. boh awewe boh lalaki marake bajuna ngepas (indis-ngepas)

11. JAman kejayaan sapatu warrior. everyday is warrior day. Komo pas jaman aya gerakan disiplin nasional (GDN) mah, nu teu make warrior pasti beunang razia.

kedigjayaan inilah yang menyebabkan munculnya film heroik berjudul XEna, The Walior Princess

12. JAman sapatu berlampu, L.A Light

13. JAman calana berstriping2 , ALIEN WORKSHOP

17.9.10

Karek ge lebaran, susu bahe


Poe ka 6 lebaran, aing jeung barudak ngabring ka Garut. Satadina rencana teh ukur ka cipanas. Ngan ku sabab miangna isuk keneh ahirna sanggeus badami, kabeh panuju urang ka santolo wae, pantey anu pernahna di pameungpeuk,tungtung kidul garut. Ti saprak indit hujan geus ngaririncik. Di tengah jalan hujan beuki edun. Atuh nepi ka santolo teh rancucut jiga cucurut. Bayangkeun we 4 jam huhujanan. Singket carita, sanggeus salin baju langsung weh tingkucuprak ngalawan ombak alias surfing tea. Tak disangka tak diduga, aya budak awewe umur welasan mamake baju lahak. Atuh unggal keuna ombak teh susuna jiga nu rek mudal pating arajleng. Goblog teh mangkaning rada badag. Euweuh karumasa diparelongan ku lalaki teh. Jongjon weh tingcirihil jeung babaturanana. Parahna deui calanana dihipster deuih. Kaseblok ombak gede teh, susu bahe bujur melenge. Beu! Karak ge lebaran.
Rek jadi naon anjeun teh yi? Ngawiwirang diri sorangan?


Nb:pas adegan bahe urang nempo pisan kumaha prosesna. Wakakakakakaka...
Barade susu yeuuh!

HIRUPTONGJADIBANGKE V.2

HIRUPTONGJADIBANGKE mengucapkan Taqobbalallohu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum. Kullu 'aam wa antum bi khoirin
Wilujeng Boboran 1431Hijriyyah
Mudah-mudahan urang sadaya balik deui kana fitrah

Mulai dari nol lagi yaa...

Tolong dibantu ya...

Sim salabim jadi versi dua prok!prok!prok!

Versi 2 nyirikeun tulisan anu leuwih seukeut, neunggeul mamarasna pisan supaya urang balik deui kana fitrah tea.
Rek satuju rek henteu, nu penting HIRUPTONGJADIBANGKE !!!

13.3.08

MOdol nikmat dan barokah


postingan ayeuna dewek rek ngabahas ngeunaan kumaha carana supaya modol menjadi nikmat dan barokah. Saliwat mah rada geuleuh bahasan teh.Tapi loba jelema anu laley muji sukur ka Pangeran ku alatan teu sukuran dibere salah sahiji kanikmatan nyaeta modol. Loba jelema anu jadi kupur nikmat ku alatan henteu bersukur kokotor anu aya dina jero awakna bisa kaluar ku alatan sakadang podol tea. Loba anu ngarumas lamun maranehna katarajang panyakit nyeri beuteung tur kaluarna mencret buyatak. Boro-boro sukuran. Nu aya ngadon ngarumas,"emh....goblog beuteung teh...dibere lada saeutik ngadon nyeri kieu.Ngadon mencret deuih." Lain muji sukur ka Pangeran yen manehna dibere peringatan supaya awak teh dipupusti kusabab boga hakna. Goblog pisan ngadon ngarumas. Nyeri beuteung mah salah sia barina ge.Beuteung teu kuat lada hayoh dibere lada. Lebok weh anjing nyeri beuteung mah.Da sia nu hayang.Kembali pada pokok permasalahan kita yen modol bisa menjadi sarana kita untuk lebih bersukur.Betul? Lantas bagaimana carana supaya urangb bisa jadi manusa anu loba sukuran ka ANjeunna melalui salah satu mediana nyaeta buang air.Pertama, jangan modol nyanghareup ka kiblat.Komo deui membelakangin. Doraka siah lamun dilakukeun.Ulah nya da bageur. hadapkan badan anda mun teu ngaler nya ngidul. Gampang khan? gitu aja kok repot.Kadua, Buka celana anda beserta CDnya. Naha make kudu dibuka? Sabab lamun dipake bakal singsireumeun dina ceceklokan tuur. Atuh modol nikmat yang diharapkan tidak akan terwujud. Nu aya mah balik deui kana kukulutus. Omat, ieu hal penting anu kudu dilakukeun sebelum anda melakukan penyerangan terhadap sakadang cublukKatilu, modollah di dalam kamar mandi. Jangan dilakukan ditengah jalan sabab maneh bakal disangka nu gelo. Atuh picilakaeun pisan.Maneh bisa dibaledogan ku barudak leutik. Modol teu nikmat, sirah bejad!Kaopat, asup ka kamar mandi tong poho lengkahkeun suku anu beulah kenca bari maca du'a "Allohumma inni a'udzubika minal khubutsi wal khobaitsi" Ieu wajib dilakukeun minangkana mah eta teh adab-adab urang salaku umat islam. Kalima, Setelah anda jongkok, pejamkan mata anda dan nikmati sensasinya. Rasakan getaran-getaran ngurunyud ituh menjalari tubuh anda. Bersukurlah. Loba jelema anu gering geus teu bisa ngararasakeun deui kumaha nikmatna modol. Ujug-ujug geus borojol weh. TEu katahan.Kagenep, Apapun bentukna anu kaluar. Rek merecet rek gelempengan. Rek sorana borocot,borokowok...rek sorana Blung! tong poho sukuran. Kedalkeun na jero hate, Hatur nuhun Ya Alloh awak kuring dibersihkeun tina panyakit. Tah eta intina teh.MOdol bisa jadi nikmat jeung barokah lamun dibarengan ku sukuran ka Mantenna. Bener teu? Tah nu matak mimiti ayeuna mah samemeh maraneh modol ulah poho jujutanana kumaha carana supaya modol menjadi lebih niikmat dan barokah.Terakhir, tong poho ombeh sebagai penutup acara. Kabayang aing mah mun teu ombeh atuh bakal ramiping. Atuh teu beda jeung sato lamun teu ombeh mah. So don't forget to be ombeh okay?Eh poho, nu terakhir mah pake deuio calanana. JAngan sampey keluar kamar mandi dalam keadaan tidaq bercelana. Bisa berabe.Cag ah.

26.12.07

Penyebab menurunnya kecerdasan para pemuda yang ngekos sekitar kampus

Berdasarkan hasil penelitian urang,ngobrol-ngobrol jeung barudak serta hasil wawancara dengan beberapa narasumber akhirnya didapat informasi menarik mengenai salah satu penyebab menurunnya kecerdasan para pemuda yang ngekos sekitar kampus. Faktor itu adalah terlalau banyak NGOCOK !!! alias (maaf) loba teuing masturbasi. Kenyataan ini cukup mencengangkan mengingat mahasiswa dikenal sebagai sosok yang intelek, yang hari-harinya banyak disibukkan oleh berbagai aktivitas kampus. Namun selidik punya selidik, ternyata berdekatannya lokasi kos lelaki dan perempuan atau bahkan yang kos-annya teh campur berakibat FATAL terhadap perkembangan kecerdasan mereka. Sehari-harinya, anak-anak cewek yang kos suka berpakaian seenaknya. Paling umum dijumpai adalah mengenakan kaos ketat plus celana pendek. Atuh body mereka yang sedang meujeuhna bohay teh nampak begitu pikabitaeun di mata para pemuda kucing garong. Keindahannya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Apalagi ketika kamar si cewek dan si cowok itu sebelahan di tempat kosnya. Waduuh...kagak nahan brur! Ngedenger suara gebur-gebur orang mandi di kamar sebelah bisa bikin kelenger! akhirnya daripada kabayangkeun wae...diambillah sebuah jalan pintas penuh penyesalan (pada akhirnya)........NGOCOK!!!Maka janganlah heran lamun para pemuda anu ngekos teh lamun diajak olahraga sok laletoy, diajak ngobrol lola bin lemot, wajahnya kurang ceria dan selalu namapak lelah. Eta teh bukan karena banyak aktivitas aja penyebabnya tapi juga karena kebanyakan ngocok. Aaaah..ngaraku lah hey lalaki. Tapi urang (kaum lalaki) teu salah-salah teuing. Nu loba dosa mah angger we awewe. Bonganna mancing-mancing. Awak sakitu pikabitaeunana teh hayoh ditembong-tembong. Pating jarendol,calana pungsat ningalikeun pingping mulus. Ditembong-tembong kasasaha anu lain hakna. Angguran mah tarutupan awak teh geulis. Dipiara dipupusti jang nu jadi salaki. Pasti salaki teh bakal cinta sabab anjeun teh bisa ngajaga. jeung masih keneh ASLI can ngalaman dipolototan batur. komo DICABAKAN mah. Geuleuh...jadi urut batur.

21.8.07

PENJUAL PANTATEdan...semakin lama para wanita semakin kehilangan jatidirinya yang asli.
Mereka lebih senang membebek budaya barat daripada budaya mereka sendiri. salahsatu yang paling mencolok adalah kebiasaan berpakaian. tubuh mereka yang telah diciptakan sebaik-baiknya oleh pencipta mereka, dengan seenak perutnya mereka perlihatkan kepada siapapun. sialnya lagi, hal paling gila yang paling sering mereka lakukan adalah "menjual pantat" mereka kepada para pemakai jasa angkutan kota.
seringkali ketika mereka turun dari angkot, mereka mempertontonkan bagian pantat mereka kepada penumpang yang berada di dalam angkot terutama yang posisi duduknya tepat di mulut pintu keluar. barang dagangannya beragam, aya nu mulus aya oge nu budug. aaah.....lieur keur nu can boga pamajikan mah. matak darah tinggi. balik ka imah teh tuluy we kabayang-bayang. mun teu kuat iman mah teuing kumaha. paingan angka kejahatan pemerkosaan semakin lama semakin meningkat da para wanita yang menawarkannya pada kami, kaum lelaki yang sangat mudah tergoda ini. jangan salahkan kami.kami tidak ingin seperti itu kalau saja kami tidak disuguhi pemandangan menggoda itu untuk merangsang para setan yang bercokol di tubuh kami untuk menyalukan hasrat binatang, hasrat sesaaat tanpa tanggung jawab. kami tidak ingin mengotori dunia dengan mayat-mayat bayi hasil aborsi orangtuanya yang bodoh. hanya memikirkan nafsu binatangnya tersalurkan.
aaaah....seandainya para penjual pantat itu segera insaf...meh teu lieur.

11.12.06

RUCAH VS POLIGAMI

RUCAH VS POLIGAMI


Kabejakeun di media massa yen aya anggota DPR anu ngalakukeun RUCAH jeung awewe anu teridentifikasi penyanyi dangdut. Klip mesumna geus nyebar kamamana. BErbarengan dengan itu, Aa Gym anu ngalaksanakeun salah sahiji hal anu halal nyaeta ta'addud (poligami) oge pada nyorot. GOBLOGNA,loba anu menileyna heunteu proporsional. nU NGARAKU AKTIPIS WANITA JEUNG ARTIS TAI ANJING LOBA ANU MENILEY TEU MATUT JEUNG KALAKUAN MANEHNA SAPOPOE. IH...ANJING TEH PITONJOKEUN WAE. ARI KALAHKUAN ANU BENER LOBA MEUNANG SOROTAN TEA MAH. DIANGGAPNA TEH POLIGAMI BAKAL NGANYENYERI HATE PAMAJIKAN ANU KAHIJI, MERENDAHKAN MARTABAT WANITA, TIDAK MENJUNJUNG PERSAMAAN DERAJAT...BLA..BLA..BLA... GANDENG ANJING AH, BOGA ELMUNA GE HENTEU ! CONGOR WE BAU ! POLIGAMI TEH DIMEUNANGKEUN KU AGAMA URANG. ATUH NINGALI KANA FAKTANA OGE, JUMLAH LALAKI JEUNG AWEWE TEH GEUS TEU SARUA. BENER TAH ANU DISAURKEUN KU IBU YOYOH ANU TI PKS, SAURNA TEH " LEUWIH TERHORMAT JADI ISTRI KADUA PIKEUN AWEWE TIBATAN JADI RANDA. UMPAMA KAJADIAN AYA HIJI AWEWE ANU CEREY JEUNG SALAKINA TANGTU MANEHNA JADI RANDA. NU NGARANNA JELEMA,BOH LALAKI ATAWA AWEWE, AYA KABUTUH KANA PASANGAN HIRUP.DINA KAAYAAN RANDA, TANGTU RADA SUSAH NEANGAN PIJODOEUN.NEANGAN BUDAK NGORA,HESE. SABAB MARANEHNA TANGTU NEANG ANU PARAWAN KENEH. NEANGAN DUDA,LANGKA. ATUH CEUK LOGIKA BERPIKIR MAH LEUWIH HADE JADI ISTRI ANU KADUA. MASALAH NYERI HATE MAH BIASANA PANGJURUNG NAPSU. SING LOBA IBADAH WE JEUNG INGET KA ALLOH.
TERUS KUMAHA CENAH ANU RUCAH TEH? EH,KEULA.MANEH NYAHO TEU RUCAH?RUCAH TEH SELINGKUH. NU JELAS MAH, DIMAMANA OGE, SING SAHA JALMANA, MOAL AYA NU BISA NARIMA KANA KALAHKUAN RUCAH KITU. KOMO ETA KLIPNA GEUS NYEBAR KAMAMANA. GOBLOGNA TEH ETA AWEWENA EUWEUH KAERA NGADON NEMBONGKEUN BEUNGEUT DINA TIPI. IIIH...GEULEUH ANJING ! DASAR UNGKLUK ! BAYUR! UBLAG! MUN HAYANG TERKENAL, PAKE ATUH JALAN ANU HALAL. LAIN JALAN PINARAKAEUN ! GOBLOG, KALAHKUAN KITU PATUT DIPAMER-PAMER. IIIH...! BARUDAK AWAS SIAH MARANEH TONG NARURUTAN KALAHKUAN KU KARARITU. TUH TINGALI, NU KITU TAH CALON PINARAKAEUN TEH! ANGGURAN MAH, KEUR BUDAK MAH MANEH CING BENER DIAJAR,NGAJI JEUNG NGALAKUKEUN KALAHKUAN ANU BENER. KALAHKUAN ANU GARORENG MAH TONG DITURUTAN BISI MANEH KABABAWA KA NARAKA. KA SAKABEH DULUR-DULUR URANG SUNDA ANU GEUS NEUNDEUN SIMPATI KANA KALAHKUAN RUCAH SOK GEURA ARISTIGPAR. GEURA INGET KA GUSTI. TUH NU BENER MAH TA'ADDUD ALIAS POLIGAMI TEA. ETA DI MEUNANGKEUN KU AGAMA. DARIPADA AYEUNA AWEWE LOBA. KARUNYA MUN EUWEUH ANU MERHATIKEUN. KUMAHA KE MARANEHNA MERE SAKABEH KANYAAHNA, JIWA JEUNG RAGA? REK KA SAHA DEUI SALIAN KA NU JADI SALAKINA, KA NU JADI BUDAKNA. LOBA ANU KABAUD KU NAPSU, NGADON JARARADI UNGKLUK! JADI AWEWE SIMPENAN! MENDING OGE MENGIKUTI NAON ANU GEUS DIGARISKEUN DINA AGAMA URANG, ISLAM. ATUH KA SAKABEH ANU MENJUNJUNG NILAI-NILAI PERSAMAAN, SOK SAGALA HAYANG SARUA ANTARA LALAKI JEUNG AWEWE, AING BOGA USULAN ANU MENARIK ! AMBEH AYA PERSAMAAN ANTARA LALAKI JEUNG AWEWE, KUMAHA LAMUN AWEWE ANU.......................JADI SATPAM, JADI SUPIR, JADI TUKANG TEMBOK, JADI LADEN, JADI PULISI, JADI TENTARA, JADI TUKANG BISNIS, JADI TENAGA KAAMANAN, JADI TUKANG NGANGKUT SAMPAH, JADI TUKANG DAGANG NGADODORONG RODA, JADI TUKANG DAGANG ANU NANGGUNG TANGGUNGAN, JADI KONDEKTUR, JADI KENEK, JADI KULI PANGGUL PALABUHAN, JADI MASINIS, JADI NAKHODA, JADI KAMERAMEN, JADI TIM SAR, JADI UNIT GAWAT DARURAT ANU NYOKOTAN PASEN ANU BOLOBORAN GETIH DIMAMANA, JADI PEMADAM KEBAKARAN, JADI KEBON...JRRD. DAEK TEU ! KUDU DAEK! PAN MANEH ANU MENTA PERSAMAAN HAK EUJEUNG DARAJAT! DAEK TEU?......................................................MUMUL? GEUS WE NARIMAKEUN KANA KUDRAT ! DA ALLOH MAH MOAL DOLIM KA MAKHLUK CIPTAANANA. AWEWE MAH GEUS DIMULYAKEUN ! MUN TEU NARIMAKEUN KANA ATURAN ALLOH, JOR WE NYARIEUN DUNYA SORANGAN ! MONTONG CICING DI DUNYA KAGUINGAN GUSTI ! GOBLOG,HIRUP TEH MUMUL DIATUR !

Nyontek

NYONTEK...CIRI JELEMA EUWEUH KABEGUG JEUNG TEU PEDE-AN

NYontek....ceuk salah saurang ustadz mangrupakeun gambaran KEMUNAFIKAN seseorang terhadap dirinya sendiri. Kieu-kieu ge aing sok ngaji jeung ustadz. Sanajan, ari kecap anjing jeung goblog mah nerap keneh. Kumaha atuh da nya.....eu.....da ngeunaheun. He...he...Ternyata, seiring perjalanan waktu. Teknologi nyontek alias niron semakin lama semakin berkembang. Berbanding lurus jeung teknologi anu geus ngahasilkeun rupa-rupa parabot anu memudahkan manusia beraktipitas.Yeuh geura urang runut macem-macem cara niron anu sok dipake barudak terutama pas ujian.

- Jaman baheula (SD) :
1. Jangjian di wese tukang mun kaparengan beda kelas
2. neundeun buku catetan di wese
3. paalung-alung kertas
4. Haharewosan alias bisik-bisik tetangga

- Umuran SMP :
1- 4 idem
5. Nuliskeun jawaban di wese. Atuh si tembok wese teh reuteum ku coretan kokod monongeun. Jadi, salian ti tulisan i love yu, titip salam, geng-gengan jrrd, oge nyelap konci jawaban
6. nyelapkeun contekan (mun ayeuna mah nyarebutna teh kope'an) dina kaos kaki, karet luhur sapatu warrior
7. Nuliskeun bahan ujian dina pingping. Barudak awewe tah nu biasa sok kieu teh. Jadi weh...deungdeuleueun.
8. Make Bahasa isarat. Nyepeng ceuli untuk jawaban C, Batuk-batuk untuk jawaban B, Eheum-eheum untuk jawaban A dll
9. Tukeuran jawaban lewat kartu ujian. Biasana mah ditulis di bagian tukangna make pinsil meh bisa dihapus deui.
10. "Menumbalkan" adik kelas. mun kaparengan diukna selang-seling kaselangan adik kelas, biasana eta si adik kelas anu jadi perantara terlaksananya contek-mencontek.Patuker-tuker jawaban lewat manehna.

- Jaman SMA
No 1-10 idem (edan euy, tradisi anu bisa dilestarikeun...)
11. OBE (open buk) alias neundeun buku di kolong meja. GOBLOGna, mun ceuk pengawas sakabeh buku jeung kantong kudu disimpen di depan kelas, BEREWEK teh si buku disoekkeun, tuluy si kertasna disakuan ku manehna
12. Nulis bahan ujian dina kertas salembar, tuluy diPOTOKOPI DIPERKECIL ! EDAAN, BENER-BENER NIAT REK NYONTEKNA TEH. KAJEUN TEUING KALUAR DUIT 200 PERAK MEH CONTEKANNA JADI LEUTIK.
13. Tukeuran lembar jawaban. Malah kadang2 terjadi SISTEM KERJA PAKSA. Yeuh, nu aing pangerjakeun, aing keur peuting lalajo bola, teu kaburu ngapalkeun, kaburu ge MOLOR!

- Kuliahan
No 1- 13 idem
14. SMSan atawa nuliskeun materi dina Hape.
15. Nuliskeun materi menurut bahasanya sendiri, terus eta si tulisan teh diteundeun dina tempat pensil. Si tempat pensil diteundeun dina kantong nu tuluy eta kantong dipangku atawa diteundeun dina luhureun pingping manehna. Atuh mun kaparengan si pengawas atawa dosen lengah, gampang, kari muka kantong, nyerelekkeun sleting tempat pinsil...JAADI deh! Matakna teu heran loba awewe nu marake tas leutik pas kuliah. Maksudna meh nyontekna gampang. Kacipta, mun mamawa carrier atawa rangsel mah, ngadon hararese rek nyontek na ge. Kalahka katingali GOBLOG mamangku kantong sagede telebug. tapi teu kabeh awewe jiga kieu, nyaa nu teu pede bin belegug we nu sok nyontek mah......euweuh kabelul jeung rek nipu diri sorangan. Baraya, karek sakieu perkembangan alias dinamika mencontek anu kaamati ku aing. Aing mah lain rek muna, ngan aing mah rumasa saumur-umur nyunyuhun hulu aing mah can pernah nyontek kecuali meunang rejeki jeung........kapepet he..he..Tapi beneran, mun aya nu haharewosan mah nya didenge we ku aing da barina ge aing mah teu menta. Rejeki deuleu ! Atuh pangalaman mencontek oge ukur sababaraha kali. eta ge keur budak. Ayeuna mah aing tobat ! Nyontek teh ukur nipu diri sorangan. Ari niley aralus, ari uteuk GOBLOG! EUWEUH KANYAHO ! ATUH LULUS UJIAN TEH EUWEUH TAPAKNA DINA UTEUK. ANGGER WE GOBLOG. NU MATAK GEUS LAH TONG NYARONTEK BISI JADI JALMA GOBLOG ! AING MAH NGABEJAAN WE KA SIA, KU SABAB GEUS LOBA BUKTINA YEN JALMA ANU GADAGNA MENCONTEK TEH EUWEUH KABEGUG! OTAKNA TUMPUL ! MUN UJIAN ALUS, MUN TES LISAN AGA-EUGEU TEU BISA NGAJAWAB, KESANG TIIS NGUCUR, NGADEGDEG, MATA GURU/DOSEN ANU NEUTEUP JADI MATA ANU KACIDA PIKASIEUNEUNANA. HOROR. HA..HA..HA..LEBOK SIAH ! BONGANNA NYONTEK ! SAKALI DEUI, AING MAH UKUR NGINGETAN, KARUNYA KA MARANEH. ATUH REK DIDENGE, SUKUR. REK HENTEU, TERSERAH MARANEH. NU JELAS MAH, MUN KEUKEUH NERUSKEUN KABIASAAN NYONTEK...BADE NGAWILUJENGKEUN WEE AH...WILUJENG GOBLOG ! MAKAN TUH NILEY PALSU ! SELAMAT MENJADI MANUSIA PENUH KEPALSUAN ! MANUSIA....TAI!

30.10.06

BANCI MENDAPAT POSISI "TERHORMAT" DI TENGAH MASYARAKAT


Lamun pembaca rajin ningali tipi, pasti bakal nyaraho yen dunia geus tibalik. Utamana mah anu aya patalina jeung tabeat jelema. Urang pada-pada nyaksian yen BENCONG ALIAS BANCI ALIAS WARIA, ayeuna geus meunang posisi "terhormat" di tengah masyarakat. Ampir kabeh mangkarunyakeun. Ampir kabeh "melegalkan" yen banci atawa waria mangrupa jelema anu sarua boga hak hirup ditengah masyarakat. Matak teu heran, aya kontes waria, anu pas aing neuleu dina tipi mah (goblogna teh ratu waria jawa barat deuih nu ngomong!), cenah manehna ngilu kontes tingkat nasional keur ngangkat martabat waria supaya ditarima ku masyarakat. AYa deui nu jadi presenter acara, bentang iklan. Lolobana mah angger we.......jualan "obeng." Tah di jalan tera, taman maluku, jalan sumatera jrrd.NU teu kaharti ku akal, kunaon jelema rereana ngadon mere "tempat" ka si waria teh? GEus puguh nu kitu teh PANYAKIT KELAINAN JIWA, KELAINAN KEPRIBADIAN.

ANGGUR MAH SINA TOBAT. SINA JARADI LALAKI DEUI. ULAH DIANTEP! SABAB NGANTEP HARTINA DOSA! NGANTEP DULUR ANU KEUR BEUNANG KU PANYAKIT JIWA! SINA INSAP! YAKINKEUN YEN MANEHNA BISA CAGEUR ASAL NIATNA BENER, TAREKAHNA BENER. SINA NGAJAUH TI LINGKUNGAN NU KITU. BANTUAN NGARAH CAGEUR! LAIN HAYOH PADA NGANTEP! NGAJAREDOG WE GADAG TEH! URANG KUDU SIEUN DI'AZAB KU ALLOH KU ALATAN DI TENGAH MASYARAKAT URANG LOBA NU KALAHKUANNA PINARAKAEUN SAMODEL KU AYANA BENCONG! HIRUP MAH MAKE ATURAN GUSTI ALLOH LAIN NYARIEUN ATURAN SORANGAN! mun karareukeuh hayang hirup make aturan sorangan mah, MENDING MODAR WE TI AYEUNA KENEH !

17.10.06

AMIT-AMIT IH, BATUR MAH NEANG LAILATUR QODAR, ARI IEU....LAILATUL QORTING !Rupa-rupa memang kalakuan jelema. Teu puas ku kahirupan dunya jadi salah sahiji anu kacida katembongna sanajan........bulan puasa. Pek geura tingali, beuki nyered tanggal kana lilikuran lain kalah saredih. Ceurik rek ditinggalkeun ku Bulan Romadon, Bulan anu urang bisa ngageber amal urang, sakumna dosa dihampura, pahala dihempek-hempek ku Alloh SWT jrrd. anu intina mah kacida rugina urang ditinggalkeun ku kakasih Romadon. Boa panggih deui boa moal. Urang teu boga jaminan tahun hareup deuk kumaha. Paripolah jelema ngadon saruka bungah. Anu teu kaharti, dina malem lilikuran teh jelema lain minuhan masjid, paboro-boro neang Lailatul Qodar Anu saur Alloh SWT, lamun urang ibadah di eta peuting bakal sarua jeung ibadah salila 1000 bulan alias 83/84 taun !!! Emh, kacida. Batur mah pagegelek di masjid neangan Lailatul Qodar, Na ari ieu pagegelek di Mol-mol, pusat balanja ngahaja ngadon neangan.........LAILATUL QORTING !!! kacida !

NGOMONGKEUN BATUR WE GOBLOG GADAG TEH, DEULEU DIRI SORANGAN !

Aing mah sok napsu mun ningali aya jelema nu keur ngomongkeun batur. Bari saleuseurian teh sungutna teu eureun-eureun ngomongkeun kagorengan baturna sorangan. Tina paromanna,kajudi yen maranehna kacida nyapelekeuna ka jelema anu keur diomongkeunanan. Mun teu kaparengan aya si kapir jeung hariwang si kapir bakal ngagogoreng islam, hayang aing mah ngadatangan maranehna. Di"semprot" tah ku aing," Ari sia nanonan GOBLOG? gadag teh ngomongkeun batur. Deuleu tah diri sorangan, jiga nusia hade teu? siga nu sia teh alus wae. Nyaho teu sia, ngomongkeun batur teh kalahkuan anu kacida gorengna? Angguran sia intospeksi, sia ge jiga kitu teu. Lain pinter ngomentaran batur we bari jeung teu ngukur ka kujur. GOBLOG!

13.10.06

Awas, Kaligrafi palsu !!! (Dasar, Nu nyieunna goblog propokator!)
Pren, ati-ati euy. ada orang/pihak yang mau membuat kita pusing dengan membuat kaligrafi yang padahal mah tepu. Dya mu nepu orang islam pake kaligrafi ini, padahal sebenernya ayat injil yang dipake ! euh, iu mah hayang dibere tampolong kaleng....... GOBLOG TEH ! NYIAR_NYIAR PIRIBUTEUN WAE !!!

23.9.06

HARAPAN SELAMA ROMADHON

MUDAH-MUDAHAN SELAMA ROMADHON :
1. Tidak ada wanita yang menggunakan celana hipster
2. Tidak ada yang merokok
3. Tidak ada yang suka ngagararunduk menggunjing orang lain
4. Tidak ada wanita yang menggunakan kaos ketat
5. Tidak ada wanita yang menggunakan kemeja tapi kancing bagian atasnya kabararuka
6. Tidak ada laki-laki yang meleletkan lidahnya ke gue...Napsu! (hiii...amit-amit!)
7. Tidak ada ibu-ibu yang demennya nongkrongin TV buat ngisi shaumnya
8. Teu Hibernasi
9. Tidak ada yang cacapekeun batur
10. Tidak ada tayangan porno
11. Tidak ada iklan porno
12. Tidak ada ucapan teu penting
13. Waktu dipake amal
14. Tidak ada pak polisi yang minta sidang di tempat (punten pa)
15. Tidak ada yang kekebutan
16. Tidak ada cewek yang selalu ngegoda-goda gue (weuy..puasa euy!)
17. Tidak ada nu sangeunahna ngaroko di jalan
18. Tidak ada warung tutup yang keliatan kaki-kaki berjejer di bwahnya
19. Tidak ada yang pikeuheuleun
20. Tidak ada yang buka situs-situs porno (hayoooh...batal)
21. Tidak ada yang ngabisin waktu teu puguh
22. dll

SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH ROMADHON!